Sử Dụng POS trên Tablet

 


1. Màn hình Login POS COFFE

 

 

2. Màn hình hiển thị tất cả các bàn ăn,tầng

 

 

-Hiển thị trạng thái của bàn: đang sử dụng hoặc đang trống

Nếu click chọn bàn đang sử dụng, màn hình sẽ hiện ra các chức năng:

    

+ Với chức năng "xem hóa đơn", màn hình sẽ hiển thị danh sách

các hóa đơn và chi tiets của hóa đơn đó:

+ Với chức năng chuyển bản, màn hình sẽ yêu cầu người sử dụng

chọn bàn để chuyển:

Và sau khi chuyển ta sẽ thấy:

- Tại màn hình "sơ đồ", ứng dụng còn có chức năng thêm,sửa,xóa tầng

+ Khi thêm tầng, người sử dụng click vào nút thêm tầng, lập

tức 1 tầng đã được thêm vào cuối danh sách tầng:

+ Khi giữ 1 khoảng thời gian vào 1 tầng bất kỳ, màn hình sẽ

xuất hiện các thông báo “sửa tầng hoặc xóa tầng”:

3. Khi Click vào bàn trống, màn hình sẽ xuất hiện yêu cầu tạo mới hóa đơn:

 

và chọn đồng ý:

 

Tại màn hình này, người sử dụng có thể thay đổi bàn hoặc

chọn nhiều bàn ăn trong 1 hóa đơn:

 

Sau khi chọn xong, ứng dụng sẽ xuất hiện màn hình chọn món ăn, đồ uống:

 

chọn xong món ăn, ứng dụng lập tứ­c tạo 1 hóa đơn. Tại mỗi

hóa đơn đó, người sử dụng có thể nhìn thấy các món ăn

đã gọi cùng với đơn giá đi kèm

Tại đây, ứng dụng sẽ thực hiện 1 số chức năng quan trọng:

-         Chức năng tách hóa đơn: đầu tiên, màn hình sẽ hiển thị yêu cầu tạo mới hóa đơn và bàn để tách:

Sau đó, thực hiện quá trình tách hóa đơn. trong đó, người

sử dụng phải chọn món ăn cần tách và số lượng sẽ tách ra

có trong món ăn đó:

SAu khi thực hiện xong các thao tác, ứng dụng sẽ cho phép

hiển thị hóa đơn đã tách (Tách về món ăn, số lượng món ăn, số tiền):

-         Chức năng ghép hóa đơn: một hộp thoại xuất hiện, yêu cầu

người sử dụng chọn các hóa đơn cần ghép (ghép về món ăn,

tổng số lượng món ăn, tổng tiền):

và sau khi tách màn hình hiển thị:

 

-         CHức năng tạo mới hóa đơn: tạo một hóa đơn mới (gồm tạo

bàn mới, món ăn mới), chức năng này tương tự như khi người

sử dụng chọn vào bàn trống:

 

-         CHức năng hủy hóa đơn: hủy hóa đơn khi đã tạo ra hóa đơn

tuy nhiên sau 1 thời gian hóa đơn đó không được sử dụng

nữa vì vậy, ứng dụng cho phép hủy (chức năng này có thể

mà không cần tính tiền)

 

4. màn hình chi tiết hóa đơn: Tại đây, người sử dụng thực hiện

các chức năng sau

Chức năng thêm món ăn

- CHức năng thêm món ăn (cho người sử dụng đã ghi nhớ

được mã món ăn). Sau khi nhập, ấn nút add để thêm món ăn

mới hoặc thêm số lượng cho món ăn đã gọi

-         CHức năng xác nhận món ăn: dành cho người phục vụ,

khi đã mang đầy đủ món ăn cho bàn đã đặt.

 

-         chức năng hủy món ăn đã gọi

                            

-         chức năng gọi (làm, thêm, hủy) món ăn thông báo cho bếp: Khi người sử dụng click chọn phần “play” hoặc “stop” âm thanh, tại màn hình bếp:

 

+ Nếu món ăn mới gọi: sẽ có thông báo “làm” món ăn đấy.

 

+ Nếu món ăn đã có, người sử dụng thêm số lượng vào món ăn đấy: sẽ có thông báo “thêm”.

+ tại bếp sẽ có thông báo hủy nếu chọn phần “stop”                                      

5. màn hình bếp: hiển thị tất cả các món ăn đã gọi (gồm tổng số lượng cần phải làm,

tổng số lượng đã làm, còn lại), âm thanh (nếu có)

tại đây, khi người sử dụng làm xong món ăn nào đó hoặc làm

được với số lượng bao nhiêu, họ có thể thông báo lên màn hình bếp:

6. các chức năng trong setting:

-         Chức năng thay đổi ngôn ngữ (hiện tại ứng dụng cho phép

đổi với 2 ngôn ngữ: tiếng anh và tiếng việt).

-         Chức năng truy cập vào server: được sử dụng khi ứng

dụng thay đổi server lưu trữ dữ liệu:

- Chức năng thống kê – báo cáo:

-         CHức năng quản lý chi phí: thông tin về các loại chi phí đã sử dụng

 

-         Chức năng cập nhật âm thanh: cập nhật âm thanh về tên món ăn, số lượng nếu có sự thay đổi trên server

-         Hiển thị thông tin của tác giả phần mềm

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

vietnamfreelancer
duongttus
+84904322883
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:+84 462 85 0842 / +84 462 85 0843

Fax: +84 462 85 0842

Thông kê truy cập

Trang web hiện có:
24 khách & 0 thành viên trực tuyến