“VietPaint” là một giải pháp phần mềm hiệu quả cho các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất sơn, phần mềm sẽ giải quyết được các vấn đề sau:

 - Hệ thống quản trị bảng màu của công ty. Số hóa hệ thống mã màu và thông tin bảng màu. Tạo phân loại theo cấu trúc màu, cho phép thêm xoá sửa thông tin màu. Cho phép trình diễn các thông tin về màu của công ty theo một cấu trúc của người quản lý.

Hỗ trợ trực tuyến

vietnamfreelancer
duongttus
+84904322883
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:+84 462 85 0842 / +84 462 85 0843

Fax: +84 462 85 0842

Thông kê truy cập

Trang web hiện có:
33 khách & 0 thành viên trực tuyến