Tuyển dụng

Lập trình các website giới thiệu công ty, trực tiếp đảm nhận Layout web, sử dung HTML, CSS, Javascrip… Code mã nguồn PHP, cơ sở dữ liệu MySQL… Triển khai trang web, phát triển chức năng trên các bộ mã nguồn mở Wordpress, Drupal...!

hỗ trợ trực tuyến

vietnamfreelancer
duongttus
+84904322883
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:+84 462 85 0842 / +84 462 85 0843

Fax: +84 462 85 0842

Thông kê truy cập

Trang web hiện có:
18 khách & 0 thành viên trực tuyến