Thao tác trên nhiều file được lựa chọn.

Alfresco cung cấp khả năng thao tác một tác vụ nào đó trên nhiều tài liệu cùng lúc một cách dễ dàng.

Tùy thuộc vào quyền mà bạn có với file, nếu bạn là người sở hữu (tạo ra hoặc upload) bạn có đầy đủ quyền với file. Còn nếu file là của người khác upload thì bạn chỉ có quyền sao chép và xem như hình dưới đây

ALFRESCO REQUEST

-          If I am in 2 different departments, when I enter Alfresco workdesk, the two departments should be shown onmy screen

-          Nếu Tôi thuộc 2 phòng ban khác nhau. Khi truy cập vào alfresco, 2 phòng ban này được hiển thị trên màn hình của tôi.

VD. User Khánh thuộc 2 phòng Kế toán và Kỹ thuật

Hỗ trợ trực tuyến

vietnamfreelancer
duongttus
+84904322883
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:+84 462 85 0842 / +84 462 85 0843

Fax: +84 462 85 0842