Hướng dẫn cài đặt ECM Alfresco

 

        ECM Alfresco được viết trên ngôn ngữ Java Servlet nên để cài được thì trước hết  cần cài đặt java jdk. Các bản dùng cho Windows cài jdk:

       Jdk 32bit: 
 http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u40-b43-demos/jdk-7u40-windows-i586-demos.zip?AuthParam=1381397911_1a269bdfe602a4cc43b31105136ebbad

       Jdk 64bit: 
 http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u40-b43-demos/jdk-7u40-windows-x64-demos.zip?AuthParam=1381397946_a8c7c1336bbbef07d9c0e922a5cbaa4a

Tải bản cài đặt ECM Alfresco :

    Win32 bit: https://process.alfresco.com/ccdl/?file=release/community/build-04576/alfresco-community-4.2.c-installer-win-x32.exe

   Win64 bit https://process.alfresco.com/ccdl/?file=release/community/build-4795/alfresco-community-4.2.d-installer-win-x64.exe.

    Một số chú ý:

    -  Bộ cài đặt đã được tích hợp sẵng tomcat nên không cần cài thêm.

    -  Chỉ cần lựa chọn cài đặt mặc định.

    -  Khuyến cáo nên sử dụng bản 64bit trên nền Win.

    -  Thiết lập Ip tĩnh cho máy chủ EMC.

Tiến hành cài đặt:

    -  Chọn gói ngôn ngữ (Để mặc định là tiếng anh):

 

     -  Nhấn Next để tiếp tục cài đặt

        +  Nếu chọn Easy là tiến hành cài đặt mặc định không cần chỉnh sửa các thiết lập về các cổng port hay về các server domain

         +  Nếucó kiên thức về tin học có thể chọn Advancedđể thiết lập lại các thông số cho tiến trình cài đặt theo yêu cầu người sử dụng. 

 

     -   Có thể lựa chọn các component để cài đặt theo yêu cầu người sử dụng và nhấn next để tiếp tục:

 

    -  Lựa chọn cổng port cho database server:

 

      -   Tiếp theo có thể lụa chọn các cồng port cho tomcat:

          +  Web Server domain.

          + Cổng port của Server Tomcat mặc định là 8080 nếu thay đổi thường hay bị lỗi nên có thể không cần thiết phải thay đổi.

 

 

    -  Gõ mật khẩu đăng nhập admin và tiếp tục nhấn Next: 

 

     -  Chọn next cho các bước cài đặt tiếp theo.

     -  Check manual để tiếp tục cài đặt thông thường và tiếp tục chọn Next để cài đặt. Quá trình cài đặt tiến hành.

 

 

   -  Cuối cùng click Finish để kết thúc. Chúc các bạn cài đặt thành công.

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

vietnamfreelancer
duongttus
+84904322883
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:+84 462 85 0842 / +84 462 85 0843

Fax: +84 462 85 0842

Thông kê truy cập

Trang web hiện có:
15 khách & 0 thành viên trực tuyến