Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý phòng khám

1.  Cấu hình hệ thống

Chức năng: Để phần mềm có thể vận hành bạn phải thiết lập các tham số để kết nối đến CSDL. Các tham số này bạn chỉ phải thiết lập khi chạy chương trình lần đầu tiên.

Hướng dẫn:

1) Từ màn hình giao diện chính click "Hệ Thống" ==> "Cấu Hình Hệ Thống"

cau hinh 

* Thông số mặc định:

 - Tên truy cập: sa

 - Tên cơ sở dữ liệu: SmartSurgery

* Thông số khác:

- Máy chủ chứa CSDL

- Mật khẩu truy cập CSDL

2.  Bộ phận tiếp đón

Chức năng:

- Tiếp nhận các yêu cầu của Bệnh Nhân, lưu vào CSDL

- Lập phiếu Khám Bệnh / Xét Nghiệm cho BN

- Chuyển Bệnh Nhân lên phòng Bác Sỹ hoặc phòng Xét Nghiệm

Hướng dẫn

1) Từ màn hình giao diện chính click: Tiếp Đón form sau sẽ xuất hiện

tiep don

2) Muốn tìm kiếm Bệnh Nhân đã có thì nhập vào mã BN hoặc tên BN rồi click Tìm Kiếm

3) Nhập mới Bệnh Nhân: Di chuột vào "Thêm mới Bệnh Nhân" sẽ hiển thị Form như sau:

2013-10-12 085819

- Nhập các thông tin của bệnh nhân rồi click 'Lưu'

4) Lập phiếu Khám Bệnh / Xét Nghiệm cho BN:

- Nhập các thông tin về thể trạng của BN

- Nhập các yêu cầu của BN

- Chọn các dịch vụ Xét Nghiệm nếu bệnh nhân có yêu cầu

- Click vào 'Khám Bệnh' để chuyển BN lên phòng Bác Sỹ hoặc click vào 'Xét Nghiệm' để chuyển BN đến phòng XN

- Click 'Lưu' để hoàn tất tạo phiếu Khám Bệnh/ Xét Nghiệm

2013-10-12 090502

3. Bác sỹ

3.1. Bác sỹ khám bệnh

Chức năng:

- Lưa chọn các phiếu khám từ danh sách chờ để khám bệnh

- Lưu lại các kết quả khám bệnh, chuẩn đoán, bệnh sử của Bệnh nhân

- Chỉ định các xét nghiệm cho Bệnh nhân nếu thấy cần thiết

- In kết quả khám bệnh

Hướng dẫn: Chọn Bệnh nhân từ DS chờ

 ds cho

Quy ước màu

- Màu hồng: Bệnh nhân chờ khám

- Màu trắng xám: Đã khám xong cho Bệnh nhân này

- Màu vàng: Bệnh nhân đang chờ kết quả xét nghiệm

- Màu xanh: Bệnh nhân đã có kết quả Xét nghiệm

2) Thông tin chi tiết của Bệnh nhân sẽ hiển thị

2013-10-12 090522

3) BS có thể chọn các xét nghiệm cho bệnh nhân rồi chuyển qua phòng xét nghiệm, Ghi bệnh sử, chuẩn đoán, kết luận bệnh

4) Để xem lịch sử những lần khám trước BS di chuột vào chữ "Tiền sử bệnh của bệnh nhân" sẽ hiển thị tất cả những lần khám trước đó của BN

2013-10-12 090502

5) BS click "Kê Đơn Thuốc" để kê đơn thuốc cho BN

2013-10-12 090549

6) Click "Sửa Đơn Thuốc Đã Kê" để sửa những đơn thuốc đã kê. Chý ý: Chỉ nhưng đơn thuốc nào chưa được xuất thuốc mới có thể sửa

sua don thuoc

7) Click "In kết quả khám bệnh" để in kết quả cho BN

3.2. Bác sỹ xét nghiệm

Chức năng:

- Chọn BN từ danh sách chờ để XN

- Lưu kết quả XN và in ra cho BN

Hướng dẫn:

1) Chọn xét nghiệm từ danh sách Bệnh nhân chờ

1.1. Quy ước màu :

- Màu vàng: Bệnh nhân do phòng BS chuyển sang đang chờ xét nghiệm

- Màu hồng: BN tự do chờ XN

- Màu trắng xám: BN đã XN xong

2) Nhập kết quả xét nghiệm rồi in cho Bệnh nhân

2013-10-12 090559

3.2.1.  Quản lý danh mục xét nghiệm

Chức năng:

- Thêm - Sửa - Xóa các danh mục xét nghiệm của phòng khám

Hướng dẫn:

    1) Từ màn hình giao diện chính click "Quản Lý Xét Nghiệm" ==> "Quản Lý Danh Mục Xét Nghiệm"

2013-10-12 090741

2) Muốn thêm 1 danh mục Xét Nghiệm bạn click vào "Thêm" sau đó chọn danh mục cha, nhập vào các thông tin của danh mục xét nghiệm mới rồi click "Lưu"

3) Muốn sửa 1 danh mục khám: Bạn click vào danh mục đó. Các thông tin chi tiết của danh mục sẽ hiện ra, bạn sửa các thông tin đó cho phù hợp rồi click "Sửa" để lưu lại

4) Nếu bạn muốn thêm 1 danh mục khám cha bạn click vào "+"

3.2.2.  Quản lý đơn giá dịch vụ xét nghiệm

Chức năng:

- Thay đổi giá dịch vụ Xét Nghiệm

Hướng Dẫn

1) Từ màn hình giao diện chính click "Quản Lý Xét Nghiệm" ==> "Quản Lý Đơn Giá Xét Nghiệm"

2013-10-12 090801

List: Hiển thị giá hiện tại của các danh mục xét nghiệm

2) Nếu muốn thay đổi giá của 1 danh mục xét nghiệm nào đó bạn click vào "Chọn Danh Mục Khám" để chọn danh mục xét nghiệm bạn muốn thay đổi giá rồi nhập giá mới vào ô giá tiền sau đó click "Đồng Ý" để lưu giá mới lại

4. Thuốc

4.1. Xuất thuốc

Chức năng:

- Xut thuốc theo đơn thuốc mà BS khám bệnh kê đơn

- Xuất thuốc cho BN tự do

- Quản lý các phiếu xuất thuốc

Hướng dẫn:

1) Xuất thuốc theo đơn thuốc BS kê    

1.1. Từ màn hình giao diện chính click "Xuất Thuốc"

xuat thuoc

- List hiển thị danh sách các phiếu chờ xuất thuốc do bác kê đơn

- Dựa vào thuốc BS kê đơn và số lượng thuốc còn trong kho để xuất thuốc

       1.2.  Quản lý danh sách các phiếu đã xuất: click tab "Danh Sách Phiếu Đã Xuất"

2) Xuất Thuốc Cho BN tự do

- Từ màn hình giao diện chính click "Xuất Thuốc Cho Bệnh Nhân Tự Do"

- Click chọn bệnh nhân muốn xuất thuốc rồi chọn thuốc để xuất. Nếu bệnh nhân không có trong danh sách thì click "Thêm Bệnh Nhân"

phieu xuat thuc cho bn tu do

4.2. Danh mục thuốc

Chức năng:

- Quản lý danh mục thuốc của phòng khám

- Thêm sửa, xóa danh mục thuốc

Hướng dẫn:

1) Từ giao diện chính click "Quản Lý Thuốc" ==> "Danh Mục Thuốc"

2) Thêm mới thuốc: Click "Thêm"

quan ly danh muc thuoc 

Xem chi tiết thuốc, sửa thông tin thuốc click "Xem - Sửa"

4.3. Quản lý đơn giá thuốc

Chức năng:

- Quản lý đơn giá các loại thuốc

- Thay đổi đơn giá các loại thuốc

Hướng dẫn:

1) Từ giao diện chính click "Quản Lý Thuốc" ==> "Quản Lý Giá Thuốc"

quan ly gia thuoc

List: Hiển thị giá các loại thuốc hiện tại

2) Nếu muốn thay đổi giá thuốc bạn chọn thuốc trong ô combobox rồi nhập giá mới rồi click "Đồng Ý"

4.4. Quản lý danh mục thuốc khoa học

Chức năng:

Quản lý tên khoa học, tên quốc tế của thuốc, tác dụng của thuốc

Hướng dẫn:

1) Từ giao diện chính click "Quản Lý Thuốc" ==> "Danh Mục Thuốc Khoa Học"

2) Click "Thêm/Sửa" để thêm mới hay sửa loại thuốc đã có

4.5. Quản lý loại thuốc

Chức năng:

- Quản lý thuốc theo loại thuốc

- Thêm loại thuốc mới, sửa loại thuốc đã có

Hướng dẫn:

1) Từ giao diện chính click "Quản Lý Thuốc" ==> "Loại Thuốc"

2) Click "Thêm/Sửa" để thêm mới hay sửa loại thuốc đã có

4.6.  Nhập thuốc vào kho

Chức năng:

- Quản lý nhập thuốc vào kho

- Thống kê, in ấn chi tiết các phiếu đã nhập

Hướng dẫn:

1. Tạo phiếu nhập thuốc và nhập thuốc vào kho

Click "Quản Lý Thuốc" ==> "Phiếu Nhập Thuốc"

2013-10-12 090656

2. Quản lý phiếu nhập thuốc

5. Thu ngân

Chức năng:

- Thu tiền khám bệnh, xét nghiệm của bệnh nhân

- In phiếu thu, kết quả khám bệnh cho bệnh nhân

Hướng dẫn:

1) Từ màn hình giao diện chính click "Thu Ngân"

- Form hiển thị tất cả những phiếu khám chưa thanh toán. Bạn chọn vào một phiếu rồi click "Lưu" để xác nhận thanh toán cho phiếu khám đó

- Bạn có thể click vào "In phiếu thu" hay "In kết quả khám bệnh" để in phiếu thu, kết quả khám bệnh cho bệnh nhân

6.Quản lý

6.1. Quản lý nhân viên

Chức năng:

- Quản lý BS, nhân viên của phòng khám

- Thêm - Sửa thông tin nhân viên, bác sỹ

Hướng dẫn:

1. Từ màn hình giao diện chính click "Khai Báo" ==> "Nhân Viên"

khai bao nhan vien

List thể hiện toàn bộ danh sách nhân viên BS của phòng khám

2. Thêm nhân viên: Bạn click vào "Thêm" 

3. Xem sửa thông tin Bác sỹ, nhân viên bạn click vào "Xem - Sửa"

thong tin nhan vien 

Bạn nhập các thông tin cần sửa rồi click "Cập Nhật"

6.2. Quản lý phân quyền người sử dụng

Chức năng:

- Phân quyền cho một người, một nhóm người sử dụng chỉ một số chức năng giới hạn của phần mềm

Hướng dẫn:

      1. Từ màn hình giao diện chính click "Hệ Thống" ==> "Phân Quyền & Quản Lý Người Dùng"

          Trên tab này bạn có thể thêm nhóm người sử dụng phần mềm

2. Thêm người sử dụng phần mềm bạn click vào tab "Người Sử Dụng"

quan ly phan quyen

Trên tab này bạn có thể thêm người sử dụng, xóa người sử dụng, sửa các thông tin của người sử dụng, thay đổi password của các user

7. Sao lưu khôi phục dữ liệu

Chức năng:

- Sao lưu và phục hồi dữ liệu đề phòng sự cố

-  Khi khôi phục dữ liệu có thể làm mất dữ liệu do bạn khôi phục dữ liệu về một thời điểm trong quá khứ trong khi CSDL đang ở hiện tại

Hướng dẫn:

 

1. Từ màn hình giao diện chính click "Hệ Thống" ==> "Sao Lưu & Phục Hồi Hệ Thống"

2. Trường hợp sao lưu dữ liệu :  Bạn click vào "Sao Lưu Dữ Liệu". Bạn nên để các thông số mặc định của phần mềm rồi click "Đồng Ý"

3.  Trường hợp phục hồi dữ liệu :

Bạn click vào "Phục Hồi Dữ Liệu". Nếu ở phần sao lưu bạn sử dụng các thông số mặc định của phần mền thì bạn click "Đồng Ý" để khôi phục lại dữ liệu. Nếu trong phần sao lưu bạn đã thay đổi thông số thì bạn nhập lại những thông số ấy vào rối click "Đồng Ý" để khôi phục lại dữ liệu

Chý ý: Việc khôi phục lại dữ liệu có thể làm mất dữ liệu

8.Thay đổi mật khẩu truy cập phần mềm

Chức năng:

- Thay đổi mật khẩu của người sử dụng

Hướng dẫn:

1. Từ màn hình giao diện chính click "Hệ Thống" ==> "Đổi Mật Khẩu Truy Cập" 

2.  Nhập lai mật khẩu cũ, nhập mật khẩu mới rồi click "Thay Đổi" để thay đổi mật khẩu

9. Đăng nhập lại

Chức năng:

- Thay đổi người sử dụng chương trình

Hướng dẫn:

- Từ màn hình giao diện chính click "Hệ Thống" ==> "Đăng Nhập Lại"

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

vietnamfreelancer
duongttus
+84904322883
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:+84 462 85 0842 / +84 462 85 0843

Fax: +84 462 85 0842

Thông kê truy cập

Trang web hiện có:
44 khách & 0 thành viên trực tuyến