Website kando.com.vn

- Công nghệ: Joomla, Mysql, Jquery, Ajax, Html5, Css3

- Thông tin công ty:  CÔNG TY TNHH KANDO - CHỢ CÔNG NGHỆ SỐ

Website :  http:kando.com.vn

  

Một số hình ảnh mình họa:

 

 

 

 

 

 

 

 

hỗ trợ trực tuyến

vietnamfreelancer
duongttus
+84904322883
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:+84 462 85 0842 / +84 462 85 0843

Fax: +84 462 85 0842

Thông kê truy cập

Trang web hiện có:
39 khách & 0 thành viên trực tuyến