HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÁY CẨU

 

1.  GIỚI THIỆU

Phần mềm quản lý máy cẩu là một phân hệ trong phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP, là công cụ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý doanh nghiệp cho thuê vận hành và quản lý máy cẩu chuyên nghiệp ...Phần mềm được xây dựng với những công nghệ mới nhất, dựa trên tiêu chí đơn giản, thân thiện nên người dùng không cần biết nhiều về máy vi tính và kế toán vẫn nhanh chóng sử dụng thành thạo phần mềm.

 

2.  LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM

- Phần mềm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và một khoản chi phí không hề nhỏ cho việc vận hành, cho thuê và quản lý máy cẩu.

- Đáp ứng nhu cầu tự động hóa, tin học hóa và hiện đại hóa công tác điều hành, cho thuê - quản lý máy cẩu.

- Đáp ứng đầy đủ quy trình nghiệp vụ quản lý của doanh nghiệp đúng theo yêu cầu.

- Hệ thống được phát triển theo công nghệ mới nhất đang có vì vậy đáp ứng được những nhược điểm như : băng thông hẹp của hạ tầng truyền dẫn, không ổn định ...

- Hệ thống quản lý máy cẩu, cho thuê máy cẩu đã được triển khai tại một vài đơn vị có số lượng tài sản cố định cần quản lý lớn, và đủ đáp ứng tốt yêu cầu của người dùng.

 

3.  NHỮNG TIÊU CHUẨN PHẦN MỀM ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

- Sản phẩm phù hợp với quy trình nghiệp vụ quản lý máy cẩu, cho thuê máy cẩu.

- Phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế và quy trình phát triển sản phẩm.

- Toàn bộ quy trình nghiên cứu, thiết kế và phát triển phần mềm tuân theo quy trình RUP sử dụng công cụ Rotional Rose (IBM).

 

4.  CHỨC NĂNG CHÍNH

A. Quản lý máy cẩu

01: Danh sách thiết bị

- Lưu trữ danh sách máy

- Thông tin chi tiết máy : Mã máy, biển số, thông   tin chi tiết máy, thời gian khấu hao theo tháng/năm, giá định mức theo   tháng/ca.

 danhsachthietbi

 

02: Hợp đồng

- Lưu trữ danh sách hợp đồng.

      - Quản lý thông tin chi tiết từng hợp đồng: Số hợp đồng, tên hợp đồng, khách hàng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc …

 

hopdong

 

 

     03: Khách hàng

       Quản lý thông tin chi tiết khách hàng bao gồm: Mã khách, tên khách, Điện thoại, địa chỉ.

 

khachhang

 

 

     04: Quản lý báo giá

       Quản lý thông tin báo giá của từng máy, in bảng báo giá các thiết bị máy móc ...

 

quanlybaogia

 

 

     05: Quản lý nhật trình

       Quản lý các thông tin bao gồm: Khách hàng, hợp đồng, xe, địa điểm, số giờ làm, ngày lập, lái xe...

 

quanlynhattrinh

 

 

     06: Quản lý thu chi

       Quản lý phiếu thu chi và quỹ tiền mặt hàng tháng

 

1

 

 

     07: Thu chi theo ngân hàng

       Thực hiện các thao tác: Xem, tìm kiếm, cập nhật, xóa nội dung thu chi theo ngân hàng.

 

nganhang

 

 

     08: Nhập kho

       Thực hiện các thao tác nhập mới, sửa, xóa thông tin chứng từ nhập kho

 

kho

 

 

     09: Xuất kho

       Tạo mới, cập nhật, xóa, tìm kiếm in thông tin phiếu xuất

 

xuatkho

 

 

     10: Sản phẩm

       Thực hiện thao tác thêm mới, cập nhật, xóa, tìm kiếm, xem thông tin sản phẩm

 

sanpham

 

 

     11: Nhà cung cấp

       Xem, thêm mới, cập nhật, xóa thông tin nhà cung cấp

 

nhacungcap

 

 

     12: Báo cáo kho

       Thực hiện các thao tác tìm kiếm và in báo cáo

 

baocaokho

 

 

     13: Báo cáo thống kê

       Thống kê dữ liệu theo: biển số, tên lái chính, tên hợp đồng, khách hàng

 

baocaothongke

 

        Danh mục tiếp theo phần mềm quản lý máy cẩu, cho thuê máy cẩu

 

     B. Quản lý nhân viên

     14: Nhân viên

       Quản lý thông tin chi tiết nhân viên bao gồm: Họ tên, giới tính, điện thoại, kiểu nhân viên, thông tin cá nhân, hợp đồng, địa chỉ, gia đình, quá trình học tập, quy trình làm việc ...

 

quanlynhanvien

 

 

     15: Chấm công

       Chấm công cho nhân viên dựa vào thời gian làm chính, thời gian làm thêm

 

chamcong

 

 

     16: Phụ cấp

       Quản lý thông tin chi tiết về phụ cấp bao gồm: Loại phụ cấp, thành tiền, ngày nhận, người nhận

 

phucap1

 

 

     17: Định mức lương

       Quy định cách tính lương theo: Bảo hiểm xã hội, mức lương cơ bản, lương kinh doanh, số ngày nghỉ tối đa, làm chính ...

 

dinhmuctinhluong

 

 

     18: Tính lương

      Quản lý lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty 

 

tinhluong

 

 

        Danh mục thứ ba phần mềm quản lý máy cẩu, cho thuê máy cẩu

 

     C. Hệ thống

     19: Phân quyền

       Thực hiện các chức năng: Phân quyền người dùng, nhóm người dùng, chức năng, nhóm chức năng

 

phanquyen

 

 

     20: Tùy chọn hệ thống

       Nơi cấu hình cơ sở dữ liệu

 

tuychonhethong

 

 

 

     5.  MẪU BÁO CÁO

     01. Thống kê tiền lương

 

thongketienluong

 

      02. Báo cáo tổng công nợ

 

congno

 

 

 

 

       03. Thu chi văn phòng 

 

thuchivanphong

 

       04. Bảng kê chi tiết tồn kho

 

tonkho

 

       05. Báo cáo tổng hợp

 

Tonghop

 

 

       - Quản lý máy cẩu 

     - Cho thuê máy cẩu

     - Vận hành máy cẩu

     - Kinh doanh máy cẩu

     - Quản lý cẩu

     - Cho thuê cẩu

     - Vận hành cẩu

     - Kinh doanh cẩu

     - Quan ly may cau

     - Cho thue may cau

     - Van hanh may cau

     - Kinh doanh may cau

     - Quan ly cau

     - Cho thue cau

     - Van hanh cau

     - Kinh doanh cau

 

 

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được phần mềm quản lý máy cẩu tốt nhất và rẻ nhất này.

- SĐT:     0904322883

- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

hỗ trợ trực tuyến

vietnamfreelancer
duongttus
+84904322883
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:+84 462 85 0842 / +84 462 85 0843

Fax: +84 462 85 0842

Thông kê truy cập

Trang web hiện có:
15 khách & 0 thành viên trực tuyến