Phần mềm quản lý phòng khám cho phòng khám đa khoa

 Hiện nay việc áp dụng giải pháp phần mềm để điều hành và quản lý cơ sở phòng khám, bệnh viện là một tiêu chuẩn mới bởi những lợi ích mà nó mang lại. Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám do Công ty CN & TT 3i phát triển dựa trên những nền tảng công nghệ của hãng phần mềm Microsoft. Phần mềm được xây dựng và hoàn thiện với sự tư vấn của các Bác sĩ – Dược sĩ hoạt động trong lĩnh vực quản lý bệnh viện- phòng khám. Phần mềm sẽ giúp cho công tác quản lý bệnh viện - phòng khám trở nên đơn giản nhanh chóng và chính xác.

                                                                           -----------------------------------------------------------------------------

I. Giải pháp công nghệ lập trình phần mềm.

* Các ngôn ngữ lập trình cấp cao: C#VB.NETJava...

* Thiết kế giao diện theo của chương trình Component Factory.

* Thiết lập báo cáo trên nền tảng Crystal Reports.

* Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu: XML, MS Access, MS SQL Server, MySQL ...

* Các nền tảng: Windows XP, Vista, 7, 8, Linux, Windows Phone, Android...

* Các thiết bị đầu cuối: Desktop, Laptop, x86, x64

II. Quy trình hoạt động cơ bản của phòng khám.

 


 

III. Các tính năng cơ bản của phần mềm Quản lý phòng khám.

   Phần mềm Quản lý phòng khám dựa trên quy trình hoạt động và quản lý cơ bản của 1 phòng khám chữa bệnh chuyên nghiệp để đưa ra các chức năng và quy trình quản lý cần thiết. Phần mềm là công cụ tốt giúp bạn có thể quản lý tốt thông tin bệnh nhân, hồ sơ lưu trữ về bệnh án cũng như lập lịch hẹn, đặt phòng khám, sắp xếp bác sĩ điều trị... Một vấn đề đặt ra khác là quản lý dược phẩm, thiết bị, máy móc... mà chúng tôi cung cấp bạn sẽ dễ dàng in hóa đơn thuốc, lập phiếu thu chi cho việc mua bán thiết bị...

 Các chức năng cơ bản của chương trình.

 1.    Quản lý chung    
1.1. Quản lý danh mục xét nghiệm    
1.2. Quản lý đơn giá xét nghiệm    
1.3. Quản lý giá thuốc    
1.4. Quản lý bệnh theo ICD
1.5. Quản lý nhóm bệnh    
1.6. Quản lý loại bệnh    
1.7. Bệnh nhân    
1.8. Danh sách phòng khám    
2.    Quản lý kho thuốc và vật tư    
2.1.    Đơn vị tính    
2.2.    Danh mục hàng hóa    
2.3.    Danh sách kho    
2.4.    Lập phiếu nhập kho    
2.5.    Chứng từ    
2.6.    Lập phiếu chuyển kho    
2.7.    Tồn kho
2.8.    Phiếu chi    
3.    Quản lý nhân sự    
3.1.    Danh sách nhân viên    
3.2.    Phòng ban    
3.3.    Chỉ định chức vụ    
3.4.    Chấm công    
3.5.    Ca làm việc nhân viên    
3.6.    Các ngày được hưởng lương    
3.7.    Chế độ nghỉ hưởng lương    
3.8.    Phụ cấp    
3.9.    Lương thưởng    
3.10.    Tính lương nhân viên    
4.    Khách hàng    
4.1.    Chăm sóc bệnh nhân    
4.2.    Nhà cung cấp    
5.    Chức năng của từng bộ phận    
5.1.    Bộ Phận Tiếp Đón    
5.2.    Chức năng dành cho bác sỹ khám bệnh    
5.3.    Chức Năng Của BS Xét Nghiệm    
5.4.    Chức Năng Của Bộ Phận Xuất Thuốc    
5.6.    Thu Ngân    
6. Báo cáo và trợ giúp    
6.1. Báo cáo    
7. Hệ thống    
7.1. Đăng Nhập Lại    
7.2. Quản Lý Phân Quyền Người Sử Dụng    
7.3. Sao Lưu, Khôi Phục Dữ Liệu    
7.4. Thay Đổi Mật Khẩu Truy Cập Phần Mềm    
7.5. Cấu hình Company Profile    
7.6. Sinh mã vạch


Hỗ trợ trực tuyến

vietnamfreelancer
duongttus
+84904322883
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:+84 462 85 0842 / +84 462 85 0843

Fax: +84 462 85 0842

Thông kê truy cập

Trang web hiện có:
27 khách & 0 thành viên trực tuyến