Sản phẩm

 Hiện nay việc áp dụng giải pháp phần mềm để điều hành và quản lý cơ sở phòng khám, bệnh viện là một tiêu chuẩn mới bởi những lợi ích mà nó mang lại. Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám do Công ty CN & TT 3i phát triển dựa trên những nền tảng công nghệ của hãng phần mềm Microsoft. Phần mềm được xây dựng và hoàn thiện với sự tư vấn của các Bác sĩ – Dược sĩ hoạt động trong lĩnh vực quản lý bệnh viện- phòng khám. Phần mềm sẽ giúp cho công tác quản lý bệnh viện - phòng khám trở nên đơn giản nhanh chóng và chính xác.

Hỗ trợ trực tuyến

vietnamfreelancer
duongttus
+84904322883
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:+84 462 85 0842 / +84 462 85 0843

Fax: +84 462 85 0842

Thông kê truy cập

Trang web hiện có:
8 khách & 0 thành viên trực tuyến