Kiến trúc ECM

 

Xây dựng từ các framework và các component nguồn mở mạnh mẽ và uy tín nhất.

Hỗ trợ nhiều phương thức tương tác với dữ liệu và các chuẩn liên quan.

Kiến trúc bậc cao

Một số điểm quan trọng ở kiến trúc ECM Alfresco từ sơ đồ trên:

Có nhiều cách để truy cập nội dung bên trong Repository. Ta có thể dùng các giao thức (CIFS, WebDAV, FTP, SMTP) hoặc các bộ thư viện được cung cấp sẵn ở bên phải sơ đồ (JavaScript API, Web Services, JCR,…)

ECM Alfresco hoạt động dưới dạng một ứng dụng web bên trong một Servlet Container. Trong đó, web client (ECM Alfresco Explorer) chạy cùng một tiến trình với Repository.

Nhiều đối thủ cạnh tranh của ECM Alfresco (phần lớn là closed-source) có thiết kế phức tạp bao gồm nhiều công nghệ đôi khi đối lập nhau. Theo thời gian, kiến trúc của các ECM này ngày càng cồng kềnh làm giảm hiệu năng và tính ổn định hệ thống. ECM Alfresco không đi theo con đường đó. ECM Alfresco bảo đảm các điều kiện sau:

Tương đối đơn giản và minh bạch trong kiến trúc.

Xây dựng từ các framework và các component nguồn mở mạnh mẽ và uy tín nhất.

Hỗ trợ nhiều phương thức tương tác với dữ liệu và các chuẩn liên quan.

Dưới đây là sơ đồ kiến trúc bậc cao của ECM Alfresco

Sơ đồ kiến trúc bậc cao của ECM Alfresco

Kiến trúc bậc cao

Một số điểm quan trọng ở kiến trúc ECM Alfresco từ sơ đồ trên:

Có nhiều cách để truy cập nội dung bên trong Repository. Ta có thể dùng các giao thức (CIFS, WebDAV, FTP, SMTP) hoặc các bộ thư viện được cung cấp sẵn ở bên phải sơ đồ (JavaScript API, Web Services, JCR,…)

ECM Alfresco hoạt động dưới dạng một ứng dụng web bên trong một Servlet Container. Trong đó, web client (ECM Alfresco Explorer) chạy cùng một tiến trình với Repository.

Các thành phần mở rộng (extension) và các tùy chỉnh (customization) hoạt động như một bộ phận của ứng dụng web ECM Alfresco. ECM Alfresco định ra một cơ chế để tách rời các phần này khỏi nhân sản phẩm giúp dễ dàng nâng cấp về sau.

Metadata được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu quan hệ (Relation DB) trong khi các file tài liệu và các chỉ mục (index) của Lucene lưu trên hệ thống file của máy chủ.

 

WCM Virtualization Server là một bộ Webserver Tomcat với các cài đặt của ECM Alfresco cùng các bộ thư viện dạng file JAR được ECM Alfresco sử dụng.

Các Add-On

ECM Alfresco cho phép cài đặt thêm các phần tính năng chưa được nhân sản phẩm hỗ trợ gọi là Add-On. Ta có thể download về nhiều gói Add-On do cộng đồng ECM Alfresco phát triển, hoặc bên thứ ba cung cấp. Một số Add-On quan trọng là Records Management và bộ tích hợp Facebook (ECM Alfresco cung cấp), bộ tích hợp giải pháp OCR Kofax do Kofax cung cấp và các gói ngôn ngữ dùng cho việc bản địa hóa (localize) webclient của ECM Alfresco …

Các Component nguồn mở

ECM Alfresco được xây dựng trên nhiều component nguồn mở chất lượng cao. Nhờ đó việc phát triển mất ít thời gian hơn và kết quả thu được là một sản phẩm mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều chuẩn thông dụng. Lợi ích thứ hai dành cho các nhà phát triển. Họ sẽ dễ dàng chuyển đổi từ nền tảng đang làm việc sang ECM Alfresco. Ví dụ nếu lập trình viên đã có kiến thức về JSF (JavaServer Faces) hoặc Spring thì khi làm việc với ECM Alfresco, họ sẽ phát hiện nhiều cách làm tương tự.

Bảng dưới đây liệt kê danh sách một số component nguồn mở chính được sử dụng để xây dựng ECM Alfresco:

Component nguồn mở

Sử dụng trong ECM Alfresco

Apache Lucene(http://lucene.apache.org/)

Tìm kiếm nội dung và metadata

Hibernate (http://www.hibernate.org/)

Framework xử lý Database

Apache MyFaces(http://myfaces.apache.org/)

Component JSF dùng cho web client

FreeMarker (http://freemarker.org/)

Framework tạo giao diện Web script

Mozilla Rhino JavaScript Engine(http://www.mozilla.org/rhino/)

Framework xử lý Web script, JavaScript phía server, cùng các Action

OpenSymphony Quartz(http://www.opensymphony.com/quartz/)

Lên lịch cho các quy trình bất đồng bộ

Spring ACEGI (http://www.acegisecurity.org/)

Quản lý bảo mật (xác thực người dung), quyền và phân quyền

Apache Axis (http://ws.apache.org/axis/)

Web services

OpenOffice(http://www.openoffice.org/)

Chuyển đổi tài liệu văn bản thành PDF

Apache FOP (http://xmlgraphics.apache.org/fop/)

Chuyển đổi XSL:FO thành PDF

Apache POI (http://poi.apache.org/)

Rút trích metadata từ file MS Office

JBoss jBPM(http://www.jboss.com/products/jbpm)

Advanced workflow

ImageMagick (http://www.imagemagick.org)

Xử lý file ảnh

Chiba (http://chiba.sourceforge.net/)

Tạo các Web Form dựa trên XForms

Hỗ trợ trực tuyến

vietnamfreelancer
duongttus
+84904322883
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:+84 462 85 0842 / +84 462 85 0843

Fax: +84 462 85 0842

Thông kê truy cập

Trang web hiện có:
20 khách & 0 thành viên trực tuyến