Vietnam Goverment, Company Customers

USA

Greek

France

Japan

Korea

 
 Tên Đối tác  Dịch vụ đã sử dụng
Vụ khoa học Đào tạo - Bộ Y tế Sử dụng giải pháp phần mềm hội thảo trực tuyến
Công ty Hòa Phát Land Sử dụng giải pháp phần mềm quản lý sàn giao dịch bất động sản , sử dụng giải pháp và công nghệ web 2.0
Tập đoàn sơn Ata, Vaspal, Alphanam, Jymec Sử dụng giải phần mềm quản lý phối màu
Bệnh viện Bỏng trung ương Sử dụng giải pháp phần mềm quản lý bệnh viện
Khách sạn Prince Hotel Hà nội Sử dụng giải pháp phần mềm quản lý khách sạn , giải pháp website với cộng nghệ web2.0
Khách sạn Hà nội Old Quater Sử dụng giải pháp phần mềm quản lý khách sạn , giải pháp website với cộng nghệ web2.0
Khách sạn Việt Anh Sử dụng giải pháp phần mềm quản lý khách sạn , giải pháp website với cộng nghệ web2.0
Nhà máy bao bì Việt Hưng Website nhà máy và phần mềm quản lý sản xuất
Nhà máy gỗ Đại Thành Phần mềm quản lý sản xuất gỗ qui trình COC  và chứng chỉ  FSC
Tổ chức WWF Phần mềm quản lý thông tin rừng
 
 

hỗ trợ trực tuyến

vietnamfreelancer
duongttus
+84904322883
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:+84 462 85 0842 / +84 462 85 0843

Fax: +84 462 85 0842

Thông kê truy cập

Trang web hiện có:
10 khách & 0 thành viên trực tuyến