Hướng dẫn cấu hình IIS trong Win 7 để chạy ASP.NET

Bước 1: Vào Start Menu / chọn Control Panel:

net1

Bước 2:Chọn Progams and Features

net2

Bước 3:Chọn Turn Windows features on or off, rồi checked vào Internet information Services như hình bên dưới:

net3

Sau khi checked xong thì nhấn nút “OK”, tùy thuộc vào cấu hình của máy mà quá trình này diễn ra nhanh hay chậm, thông thường khoảng gần 5 phút.

Bước 4: Chọn Administrative Tools

 net4

Bước 5:Double click vào “Internet Information Services (IIS) Manager

net5 1

Màn hình IIS Manager sẽ hiển thị ra như bên dưới:

net5 2

Bước 6:Thiết lập Application Pool, bấm chuột phải vào Application Pools / chọn Add Application Pool. như hình dưới đây:

net6

Màn hình Add Application Pool sẽ hiển thị ra như bên dưới:

Mục Name:Nhập tên cho Application Pool (tên tùy ý do ta đặt – ví dụMypool)

Mục .Net Framework version:chọn .Net Framework v4.0.

 net6 2

Sau đó click OK để chấp nhận tạo Application “Mypool”, ta được kết quả như bên dưới:

net6 3

Bước 7:Đăng ký asp.net vào hệ thống:

- Chọn Visual Studio Command Prompt  như hình bên dưới (chú ý phải là tài khoản có quyền Administrator, trong trường hợp này ta có thể bấm chuột phải vào công cụ này rồi chọn Run As Administrator):

net7

Cửa sổ commandline của Visual Studio hiển thị lên, ta gõ lệnh “aspnet_regiis  -i”, hệ thống sẽ tiến hành đăng ký aspnet. Ta phải đợi cho tới khi báo kết thúc quá trình đăng ký (xem hình bên dưới).

 net7 2

 net7 3

Bước 8:Tiến hành cài đặt website vào IIS

Đường dẫn Web site :

 net8

Bấm chuột phải vàoSites / chọnAdd Application …

 net8 2

Sau đó hộp thoại Add Web site sẽ hiện ra:

 net8 3

Sites Name:do bạn tự đặt cho web site của mình

Application pool:Bấm select và chọn tới Mypool mà ở bước 6 ta đã làm

Physical Path:bấm “…” trỏ tới đúng đường dẫn web site của bạn.

IP address:bạn có thể để mặc định hoặc nhập địa chỉ IP của máy tính của bạn

Port:bản có thể để mặc dịnh hoặc đổi thành:8080.8686 tùy ý bạn

 

Bước 9:Thực thi website

 net9 

Ta được kết quả như bên dưới là:

net9 2

 

hỗ trợ trực tuyến

vietnamfreelancer
duongttus
+84904322883
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:+84 462 85 0842 / +84 462 85 0843

Fax: +84 462 85 0842

Thông kê truy cập

Trang web hiện có:
7 khách & 0 thành viên trực tuyến