Deploying WebSite

Bước 1: Bạn chạy Visual Studio với Run as adminnistrator

net1.1

Bước 2: Tạo website application:

 net1.2

Sau khi tạo bạn được website như hình bên dưới:

net1.2 2

Bước 3: Chọn project bạn vừa tạo, nháy chuột phải chọn publish…

 net1.3

Hộp thoại: Publish web application hiện ra bạn nháy chuột vào combobox chọn new

 net1.3 2

Tiếp theo hộp thoại new profile hiện ra bạn nhập vào (profile name) tên do bạn đặt

Sau đó nhấn ok.

net1.3 3

net1.3 4

Sau đó bạn nhấn chuột vào next:

net1.3 5

Publish method: bạn chọn Web Deploy

Service URL: bạn nhập: localhost

Site/application: bạn nhập :Default Web Site/Webdemo

Destination URL: bạn nhập: http://localhost/Webdemo>

Nhấn vào: Validate Connection để xem có kết nối được với thư mục Default Web Site của IIS không. Sau đó bạn chọn next

net1.3 6

Hộp thoại tiếp theo của publish web application:

net1.3 7

Configuration: bạn chọn Release

Sau đó bạn chọn next.

net1.3 8

net1.3 9

Sau đó bạn nhấn Pulish:

net1.3 10

Sau khi Visual Studio chạy xong: thì tự động trình duyệt web sẽ chạy và hiện thị trang web bạn vừa tạo:

net1.4

 

 

 

hỗ trợ trực tuyến

vietnamfreelancer
duongttus
+84904322883
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:+84 462 85 0842 / +84 462 85 0843

Fax: +84 462 85 0842

Thông kê truy cập

Trang web hiện có:
39 khách & 0 thành viên trực tuyến