HQ-ERP SE là một hệphần mềm hỗtrợtổng thểdoanh nghiệp. Với HQ-ERP SE doanh
nghiệp có thểquản lýtoàn bộcác hoạt động chủchốt của mình bao gồm: Kếtoán, Phân tích
tài chính, Quản lý mua hàng, Quản lý tồn kho, Hoạch định và quản lý sản xuất, Quản lýhậu
cần, Theodõi đơn hàng, Quản lýbán hàng, v.v… Mục tiêu của HQ-ERP SE là nhằm tổng hợp
sốliệu của nhiều hoạt động riêng rẽkhác nhau để đảm bảo các nguồn lực thích hợp của doanh
nghiệp nhưnhân lực, vật tư, máymóc vàtiền bạc có sẵn với sốlượng đủkhi cần.

Hỗ trợ trực tuyến

vietnamfreelancer
duongttus
+84904322883
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:+84 462 85 0842 / +84 462 85 0843

Fax: +84 462 85 0842

Thông kê truy cập

Trang web hiện có:
20 khách & 0 thành viên trực tuyến