Giới thiệu ECM

Enterprise Content Management (ECM) là những chiến lược, phương thức và công cụ được sử dụng để thu thập, quản lý, lưu trữ, bảo toàn và phân phối các nội dung và tài liệu liên quan đến các quy trình của tổ chức. ECM bao trùm việc quản lý thông tin trên toàn bộ phạm vi một doanh nghiệp dù những thông tin đó có ở dạng tài liệu giấy, file dữ liệu, cơ sở dữ liệu hay thậm chí là email.

 

ECM nhắm đến mục tiêu làm việc quản lý thông tin trong doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn thông qua việc đơn giản hóa lưu trữ, bảo mật, kiểm soát phiên bản, định tuyến quy trình và sử dụng. Nhờ đó, một tổ chức sẽ được nhiều lợi ích như: hiệu suất gia tăng, khả năng kiểm soát tốt hơn và giảm thiểu chi phí. Ví dụ nhiều ngân hàng đã chuyển sang dùng các hệ thống ECM để lưu trữ bản sao của các hồ sơ, giấy tờ thay vì cách làm cũ, giữ lại các bản gốc trong những kho tài liệu khổng lồ. Với hệ thống cũ, một khách hàng gọi điện yêu cầu bản sao của một tấm séc có thể mất nhiều tuần. Với ECM, các nhân viên ngân hàng chỉ cần tìm kiếm theo số tài khoản của khách hàng và số của tấm séc. Khi tìm thấy, họ có thể email ngay cho khách hàng – lúc đó khách hàng thường vẫn còn đang nghe máy.

 

Một số hệ thống ECM hiện tại: Documentum, Alfresco, Laserfiche, FileNet, OpenText, SharePoint …

Hầu hết các ECM trên đều là giải pháp có phí do các hãng lớn cung cấp như: FileNet từ IBM, SharePoint của Microsoft, Documentum của EMC Corporation. Các giải pháp phần mềm này được bán theo gói bao gồm cả hệ thống phần cứng với chi phí đắt đỏ. Trong đó có Alfresco là giải pháp Quản lý tài liệu với các ưu điểm nổi bật: mã nguồn mở và miễn phí, cộng đồng phát triển to lớn, khả năng mở rộng chức năng cao, tích hợp workflow engine jBPM, hỗ trợ CMIS.

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ VÀ LƯU TRỮ NỘI DUNG ALFRESCO ECM

 

  Mô hình tổng quan về Alfresco

 

Hệ thống ECM của Alfresco là hệ thống quản trị nội dung mã nguồn mở trên các nền tảng Windows, Unix…

ECM xây dựng một hệ thống lưu trữ tập trung các thông tin công khai (về thời sự, chính trị…) thu thập được từ các nguồn các nhau để dễ dàng chia sẻ, khai thác, tìm kiếm trên toàn bộ hệ thống nội bộ của Tổng công ty.

Quản lý  truy cập, phân quyền nội dung.

Alfresco ECM có 03 phiên bản:

        - Phiên bản Community: là phiên bản miễn phí hoàn toàn theo các tiêu chuẩn về mã nguồn mở.

        - Phiên phản Enterprise: là phiên bản thương mại và kèm theo bản quyền mã nguồn mở, được xây dựng để đáp ứng yêu cầu cao của doanh nghiệp với các đặc tính module hóa mang lại hiệu năng cao.

        - Phiên bản Cloud: là phiên bản hỗ trợ điện toán đám mây ứng dụng.

Việc triển khai hệ thống Quản trị và lưu trữ nội dung tại Tổng cục nhằm đạt được một số mong muốn sau:

        - Xẩy dựng một hệ thống lưu trữ tập trung các thông tin công khai (về thời sự, chính trị…) thu thập được từ các nguồn các nhau để dễ dàng chia sẻ, khai thác, tìm kiếm trên toàn bộ hệ thống nội bộ của Tổng công ty.

        - Quản lý truy cập, phân quyền nội dung.

Hỗ trợ trực tuyến

vietnamfreelancer
duongttus
+84904322883
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:+84 462 85 0842 / +84 462 85 0843

Fax: +84 462 85 0842

Thông kê truy cập

Trang web hiện có:
11 khách & 0 thành viên trực tuyến